Kronogård

Kronogård

Meer informatie over deze oude raketlanceerplaats? More information about this old rocket lauching site?

Informatie Raket :

De eerste raket die werd afgeschoten vanaf Zweeds grondgebied was 14 augustus 1961, vanaf een vrijgemaakt bosgebied 19 mijl noordwest van Kronogård, genaamd Nausta. De kleine Arcas-raket, gedoneerd door NASA, had een explosieve lading bij zich om een lading talkpoeder vrij te laten op 50 mijl hoogte om zo een kunstmatige lichtgevende nachtwolk te creeëren. Maar helaas werkte de explosieven niet, zodat er niets werd waargenomen. Een volgende poging werd in de zomer van 1962 ondernomen, nu in Kronogård. Het plan was om vier Nike-Cajun raketten te gebruiken om deeltjes van de lichtgevende nachtwolken te verzamelen. De raketten werden tussen 7 en 31 augustus gelanceerd. Twee crashte helaas. Maar de twee overgebleven raketten konden de 1/1000ste van een millimeter-deeltjes van de nachtwolken niet verzamelen. Dat bleek te moeilijk, te klein. Een Arcas-raket die over was van het vorige jaar werkte perfect, maar de wolk die deze produceerde leek niet op een lichtgevende nachtwolk. In juli-augustus 1963 lanceerden men nog eens 4 Nike-Cajun-raketten vanaf Kronogård. De luchttemperatuur werd gemeten door de afgeschoten geluidsgranaten. Het meten van snelheid van het geluid is een onderdeel/functie van het meten van temperatuur. Men zag nachtwolken en de temperatuur op 50 mijl hoogte bleek; -143ºC! De laagste temperatuur ooit gemeten in de natuur. Later, in augustus 1964, werden nog eens vier raketten met geluidsgranaten gelanceerd en vier raketten om deeltjes te verzamelen. Hierna is in 1966 de lanceerplek verhuisd naar de Esrange-lanceerlokatie in Kiruna.

Information Rocket :

The first rocket ever to be launched into space from Sweden took off on 14th August 1961 from a forest clearing at Nausta, 19 miles NW of Kronogård. The tiny Arcas rocket, donated by NASA, carried an explosive charge intended to release talcum powder at 50 miles altitude to create an artificial noctilucent cloud. The rocket worked, but not the explosives and no talcum cloud appeared. But the thirst for knowledge among scientists at the Institute of Meteorology of the University of Stockholm was not quenched. New rocket projects were planned already for the coming summer. In the summer of 1962 the rocket launches moved from Nausta to Kronogård. The plan was to use four Nike-Cajun rockets supplied by NASA with instrument payloads to collect particles from noctilucent clouds. The rockets were launched in the period 7-31 August. Two of their instrument sections crashed into the ground, but the other two were recovered. But still the tiny cloud particles (less than 1/1000th of a millimeter) turned out to be hard to collect. A leftover Arcas rocket from the previous year was launched and worked perfectly, but the cloud it released did not quite look like a noctilucent cloud. Four more Nike-Cajun rockets from NASA were launched from Kronogård in July-August 1963. The air temperature was measured using sound grenades ejected from the rockets to estimate the speed of sound, which is a function of the temperature. When noctilucent clouds were seen the temperature at 50 miles dropped to -225º F, the lowest temperature ever recorded in nature. Four more sound grenade rockets and four particle sampling rockets were launched in August 1964. After that space research moved to the Esrange launch site in Kiruna.

Algemene Informatie :

  • Geen voorzieningen ter plekke, zoals hutten/toiletten en of vuurplaatsen.
  • Mogelijkheid tot het maken van wandelingen in Kronogård Naturreservaat. Vervolg je weg tot aan de parkeerplaats waar je een bord vindt over het gebied met de wandelmogelijkheden. In het park zijn hutten / toiletten, vuurplaatsen aanwezig.

General Information :

  • No amenities like huts, toilets and or fire-pits available.
  • You have the opportunity to wander around Kronogård Nature Reserve. Follow the road until the parking area. You will find a information sign with routes and huts. In the nature reserve you will find huts, fire-pits and toilets.

Echte foto / Real photo :

Kronogard

Routebeschrijving / Travel Directions :

Vanuit Jokkmokk rijd je over de E45 richting Kåbdalis. Na ongeveer 54km sla je rechtsaf richting Kronogård. Rij 10km richting Kronogård. Rij voorbij de camping en dan vind je aan de linkerkant (na 400 meter) de raketlanceerplaats met een informatiebord.

From Jokkmokk you drive on the E45 towards Kåbdalis. After approx. 54km you turn left towards Kronogård. Drive another 10km and pass the camping site and you will find the launching place on the left hand side with an information sign.

GPS-lokatie / GPS-location : 66.231159, 19.763802 ongeveer / approx.

 

5 thoughts on “Kronogård

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s