Lapska Bodar

Lapska Bodar

Meer informatie over deze Sami Schuren? More information about these Same Barns?

Informatie over Lapska Bodar :

Deze houten schuren zijn welbewaard gebleven en representeren een stuk rijke Sami cultuur. Eens stonden hier dertien schuren, maar er zijn er zeven bewaard gebleven sinds de eerste helft van de 19e eeuw. Schuren zijn er al op dezelfde plaats gevonden sinds de 17e eeuw en fungeerden vooral als opslagschuren. Tjåmotis ligt langs een Sami trekroute en deze schuren werden vooral in de herfst en in het voorjaar gebruikt voor de uitrusting die ze niet nodig hadden in de bergen en/of het bos. De schuren zijn gebruikt geworden tot de jaren 50 vorige eeuw.

Information about the Lapska Bodar :

These wooden barns are well preserved and represent a rich piece of Same culture. Once there were thirteen of them, but now there are seven left since the first half of the 19th century. Barns have been found here since the 17th century and were mainly used for storage. Tjåmotis is situated along a migration route and these barns were mostly used in the fall and spring to store their equipment which they did not need in the mountains or in the forests. The barns has been used till the 1950’s of last century.

Algemene Informatie :

  • Bezienswaardigheid is vanaf de weg zichtbaar.
  • Goed bereikbaar te voet in de zomer.
  • Geen entreegeld.
  • Geen voorzieningen zoals picknickplaats en/of toiletten aanwezig.

General Information :

  • Site is visible from the road.
  • Is easy accessible by foot in summer.
  • No entry fee.
  • No amenities like picnic spot and/or toilets available.

Echte foto / Real photo :

Lapska Bodar

Routebeschrijving :

Vanuit Jokkmokk rijd men richting Porjus over de E45. Sla na ongeveer 6km af richting Kvikkjokk. Volg de weg ongeveer 69 km. Als je een brug gepasseerd bent, zie je de schuren aan de rechterkant liggen.

Travel Directions :

From Jokkmokk you drive on the E45 in the direction of Porjus. Turn left after approx. 6km towards Kvikkjokk. Follow this road for approx. 69km. When you have passed a bridge you will see the barns on your right hand side.

GPS Lokatie / GPS Location : 66.913511, 18.558740

Google Maps:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s