Auvakkojaure Dam

Auvakkojauro damluik

Meer informatie over de Auvakkojaure Dam? More information about the Auvakkojaure Dam?

Informatie over de Auvakkojaure Dam :

Hier staan de resten van het damluik, die gebouwd is tussen 1929-1932 door arbeiders die aan de Auvakkojaure Dam hebben gewerkt. Door middel van het damluik zou het overtollige water uit het Auvakkomeer geregulierd worden tot achter de Aimobeek en de Råne-rivier. Maar het damluik is nooit in gebruik genomen omdat de dam in het westerlijke gedeelte van het Auvakkomeer barstte op 31-5-1932.

Information about the Auvakkojaure Dam :

Here are the remains of dam hatch, which is built between 1929-1932 by workers who worked on the Auvakkojaure Dam. By means of this dam hatch the water redundance from the Auvakko Lake would be regulated till after the Aimostream and the Råne-river. But this hatch has never been used because the dam in the western part of the Auvakko Lake burst on 31-5-1932.

Algemene Informatie :

  • Weg niet toegankelijk voor openbaar verkeer in de winter.
  • Route is aangeduid door middel van rood/witte linten.
  • Wandeling is 400 meter vanaf de parkeerplaats.
  • Voorzieningen zoals picknickplaats is aanwezig; geen hut en/of toiletten.
  • Bij de picknickplek staat een informatiebord.

General Information :

  • Road is not accessible for traffic in wintertime.
  • Trail is marked by red/white ribbons.
  • Trail is about 400 meter long from parking area.
  • Amenities like picnic area is available; no huts and/or toilets.
  • Near the picnic area is an information sign.

Echte foto / Real photo :

Auvakkojaure

Routebeschrijving :

Vanuit Jokkmokk / Gällivare rijd je richting de Messaure Dam over de E45. Voorbij de Messaure Dam sla je linksaf op de kruising richting Nattavaara. Op de vierwegskruising sla je rechtsaf richting Högträsk. Rij 9.3km totdat je het bord Allakvare ziet. Sla linksaf. Rij 3km. Houd links aan bij een splitsing in de weg na ongeveer 1 km. Hierna staat het bord “Dammlucka”. Parkeer hier je voertuig en ga te voet verder.

Travel Directions :

From Jokkmokk/Gällivare you drive on the E45 towards Messaure. When you pass the Messaure Dam you turn left on the intersection towards Nattavaara.  On the next four way crossing you turn right towards Högträsk. Drive 9.3km until you see the sign: Allakvare. Turn left. Drive 3km. Keep left when the road divides after about 1km. You will see a sign: Dammlucka. Park your vehicle and continue on foot.

GPS-lokatie parkeerplaats / GPS-location parking area : 66.655996, 20.609752

Google Maps :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s