Flottningsdammen in winter

Linabäcken

Wil je meer weten over deze dam? Do you want to know more about this dam?

Informatie over Flottningsdammen :

De dam is gebouwd in 1984 en is een reconstructie. Het werd oorspronkelijk gebruikt voor het houttransport over het water. Het werd tevens gebruikt als gemaal. Van één damluik werd het water naar de turbine van het gemaal gesluisd. Het gemaal was in gebruik van 1910-1940 en de overblijfselen kun je een klein stukje stroomafwaarts nog zien. Wanneer de damluiken werden gesloten, steeg het waterpeil. En dat was nodig om de boomstammen dat kleine beetje extra druk te geven om ze te transporteren. Een stuk stroomopwaarts bevonden zich nog eens twee dammen voor het houttransport.

Aan het begin van de 20e eeuw waren zaagmolens een bloeiende bedrijfstak. Gezaagd hout was het grootste exportprodukt van Zweden. De zaagmolens lagen aan de kust en het gevelde hout kwam vanuit het binnenland en werd over het water daarheen getransporteerd. De ‘houttransport’-stromen/beken/rivieren werden hiervoor speciaal geprepareerd maar dat was ook enige transportmanier. Er werden smalle kanalen gemaakt en/of gebruikt gemaakt van smalle diepe ravijnen waar water doorheen stroomde en er werden steigers en bolwerken gebouwd zodat het hout niet zou stranden. Het houttransport in de Linabäcken werd tot in de vroege jaren ’20 van de vorige eeuw uitgevoerd. Het gehele houttransport over water in Noord-Zweden stopte in de jaren ’80 van de vorige eeuw en één van de redenen was dat er nu geschikte boswegen waren en houtvrachtwagens.

Het houttransport over water eiste professionele vaardigheden en levens! Verdrinkingen kwamen veel voor. De werkers liepen vaak over gladde gestrande houtstammen en bliezen de stammen uit elkaar met dynamiet. En dat hield in dat ze heel snel zich uit de voeten moesten maken. De werkdagen waren lang, ongeveer 14 uur per dag. Hierna gingen ze naar hun hutjes en hingen hun kleding te drogen in de hoop dat die de volgende dag weer droog was.

Information about Flottningsdammen :

The dam in front of you was built in 1984 and is a reconstruction. It was originally used as a log driving dam, but it has also been used in mill operations. From one sluice gate water was led to the mill turbine. The mill was in use between 1910-1940 and the remains of it can be seen a little further downstream. When both sluice gates were shut the water level rose. When driving logs on streams the logs needed an extra push. Further upstream there were two other log driving dams.

At the beginning of the 20th century, the sawmills were flourishing; Sawn wood was Sweden’s biggest export. The sawmills were located on the coast and the timber that was felled in the inland area was floated down there. The waterways were the only available routes. Log driving waterways were prepared in rivers, brooks and streams. In addition to log-driving dams flumes, stone jetties and bulwarks were built to prevent the timber from stranding. Log-driving on Linabäcken-stream continued until the early 1920s. Log-driving in northern Sweden ceased in the 1980s. One reason was that there were now vehicle-bearing forest roads and trucks.

Log-driving demanded professional skills and lives! Drownings were frequent. Log-drivers often had to walk out on slippery logjams and blast the timber using dynamite. It required a quick dash to safety. The working days were long, around 14 hours and when evening came the log-drivers went to their cabins where they hung up their wet clothes hoping they would dry overnight.

Algemene Informatie :

  • Gehele jaar bereikbaar. Alleen in de winter bereikbaar per sneeuwscooter, ski’s en/of sneeuwschoenen.
  • Picknickplek aanwezig met schuilhut en vuurplaats.
  • Voldoende parkeerplek.

General Information :

  • Accessible year round. In wintertime accessible by snowmobile, pair of skis and/or snowshoes.
  • Picnic area, fire pit and shelter available.
  • Sufficient parking area.

Echte foto / Real photo :

Linabäcken winter

Routebeschrijving :

Rij vanuit Jokkmokk over de 97 richting Luleå. Net voordat je Mattisudden in rijdt, sla je rechtsaf bij het bord: “Flottningsdammen”. Rij ongeveer 1 km. Houdt daarna rechtsaan en parkeer het voertuig bij het huis. Hier bevind zich ook het informatiebord, de picknickplek, vuurplaats en de schuilhut. Vanaf hier wandel je de weg af om de dam te zien.

Travel Directions :

From Jokkmokk you drive along the 97 till Luleå. Just before you reach Mattisudden you turn right at the sign post: “Flottningsdammen”. Drive approx. 1km and keep right at the end. Park your vehicle near the house. There you will find the informationsign, picnicarea, fire pit and shelter. Just walk down the road to look at the dam.

GPS-lokatie / GPS–location : 66.566743, 19.946308

Google Maps :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s